Nose Work Group Nordic | Dogmania

Nose Work Group Nordic


Idén till Nose Work Professional grundlades i januari 2015 och kom att existera i sin nuvarande form från och med december 2017. Intresset att komma på nya idéer driver grundaren Fredrik framåt och han arbetar ständigt med att utveckla nya produkter.

Hundsporten Nose Work går ut på att hunden skall lokalisera och markera specifika dofter med sitt fantastiska luktsinne. Hunden tillsammans med sin förare söker i olika verklighetstrogna miljöer som kan genomföras i princip var som helst.

Rolig, utmanande och givande sport för både hund och ägare!

Så tycker våra kunder